'

Slangman

Maskinen Slangman uppfanns av Lars-Olof som har många års erfarenhet av brunnsborrning. Idén till SlangMan växte fram i takt med att energiborrning blev allt vanligare. Nedsättningen av kollektorslangen krävde oftast två personer och tog både tid och kraft. Lars-Olof insåg att man borde kunna underlätta det slitsamma arbetet med en maskin.

Prototypen till SlangMan växte fram hemma i Lars-Olofs garage och testades därefter på marknaden. Därefter har maskinen förbättrats och förändrats utifrån brunnsborrarnas önskemål.

Efterfrågan på SlangMan är stor, framför allt i Sverige, men även i Norge och Finland. Merparten av brunnsborrare som är anslutna till Geotec och Avanti använder SlangMan. Många företag har dessutom flera SlangMan.

slangman